Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Pana/Panią, że Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych (ADO) jest Beauty Agnieszka Madajczyk z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP: 9551477777 i nr REGON: 812390656.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta,

  2. bezpłatnego stworzenia swego Konta w Sklepie Sprzedawcy,

  3. zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu,

  4. sprawnej komunikacji Sprzedawcy z Klientem,

  5. korzystania z wszelkich usług Sklepu oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących zamówień,

  6. marketingowym- chyba, że wcześniej złoży Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani możliwość dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez Administratora Danych Osobowych o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art.19 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.77 RODO), jeżeli będzie Pan/Pani uważać, że Pana/Pani dane przetwarzane są niezgodnie z prawem oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust 3 RODO).

Informujemy o tym, że dane zbierane są przez podmiot wykonujący działalność z zakresu usług kosmetycznych i handlowych a także o dobrowolności ich podania, oraz, że dane te mogą być udostępniane następującym podmiotom, z których usług korzystamy: firmy kurierskie, kancelarii prawnej, która prowadzi obsługę prawną firmy oraz kancelarii rachunkowej, która prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową firmy z zastrzeżeniem przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad zawartych w art. 5 RODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informujemy nadto, że Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia relacji gospodarczej z Panem/Panią, chyba że wcześniej złoży Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach.

Informujemy, że podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: art. 6 lit. a, b, c, f RODO oraz, że odmowa podania przez Pana/Panią danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia naszych usług.